Modern geoutilleerd en vakbekwaam personeel

De specifieke kennis gecombineerd met ruime ervaring van onze medewerkers komen bij de productie optimaal tot hun recht. Onze mensen zijn namelijk vanuit een brede inzetbaarheid van begin tot het eind bij het product betrokken. Deze betrokkenheid in elke stap van het voortbrengingsproces is de basis voor de kwaliteit van onze producten.

Wij bieden tevens plaats aan studenten voor een werk/leerplek.

Technisch manager

De heer M.W.A. (Marcel) Houtzager

linkedin (1)

Voorman grote hal

De heer M. (Martin) Vink

Voorman kleine hal

De heer J.L. (John) Kalmeijer
Tevens medewerker QC (Quality Control) en leerlingbegeleider

Logistiek

De heer S. (Sander) Dekker