ISO 9001

ISO 9001:2015

Gpi De Gouwe is sinds april 2016 ISO 9001:2015 gecertificeerd. Met een ISO 9001-certificering voldoet Gpi De Gouwe aan internationale eisen op gebied van kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 is in de internationale communicatie rond kwaliteit en certificering de oplossing bij uitstek geworden voor meer dan één miljoen organisaties in ruim 170 landen en economieën.

De ISO 9001 werd ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. De nadruk bij dit managementsysteem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. Kort gezegd: nadruk op het managen van resultaat.

KIWA-certificering

Sinds december 2015 is ons bedrijf in het bezit van het KIWA-productcertificaat K88565/01.

Met dit certificaat verklaart KIWA dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat Gpi De Gouwe enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische stalen opslagtanks tot 150 m³ produceert conform de volgens KIWA BRL-K756/02 vereiste kwaliteit.

Hiermee onderschrijft Gpi De Gouwe wederom dat kwaliteit hoog in het vaandel staat.

KIWA BRL-K756 Verticale bovengrondse tanks
COMPANY_MEMBER_LOGO_2015_CMYK

EHEDG bedrijfslid

Gpi De Gouwe B.V. is sinds 2014 “EHEDG” bedrijfslid. EHEDG staat voor: European Hygienic Engineering and Design Group en is een consortium van Europese fabrikanten van apparatuur, voedingsmiddelenindustrie, onderzoeksinstituten en overheden voor volksgezondheid en werd in 1989 opgericht met het doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen.

Het belangrijkste doel van EHEDG is het bevorderen van veilig voedsel door het verbeteren van hygiënische engineering en design in alle aspecten van de voedselproductie.

EHEDG ondersteunt actief de Europese wetgeving, die vereist dat hanteren, bereiden, verwerken en verpakken van voedsel hygiënisch wordt gedaan met behulp van hygiënische machines en in hygiënische lokalen ( EG-richtlijn 2006/42/EG voor machines, EN 1672-2 en EN ISO 14159 Hygiene eis).

De EHEDG missie wordt gedefinieerd als: “EHEDG maakt veilige voedselproductie door richtsnoeren als een autoriteit op hygiënisch engineering en ontwerp voor levensmiddelen vervaardigd of geïmporteerd in Europa “.

(Bron beschrijving EHEDG: www.ehedg.org)