EHEDG logo 2014

Altermij-De Gouwe EHEDG-bedrijfslid

Altermij-De Gouwe B.V. is in 2014 “EHEDG” bedrijfslid geworden. EHEDG staat voor: European Hygienic Engineering and Design Group en is een consortium van Europese fabrikanten van apparatuur, voedingsmiddelenindustrie, onderzoeksinstituten en overheden voor volksgezondheid en werd in 1989 opgericht met het doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen.