kleine lettertjes

Op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen Altermij-De Gouwe B.V. en derden zijn de meest recente versie(s) van de Metaalunievoorwaarden (link) en onze Algemene Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden (link) van toepassing en worden desgevraagd tevens kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.