kleine lettertjes

Op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen Gpi De Gouwe B.V. en derden zijn de meest recente versie(s) van de Metaalunievoorwaarden (link) en onze Algemene Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden (link) van toepassing en worden desgevraagd tevens kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.